Trần Thuỳ Linh
ThSTrần Thuỳ Linh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Thuỳ Linh
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 04.38384004
Số điện thoại di động 0989973769
Email Ninhlinh3112@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

HongKong Tower- 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội.