Lê Thị Thu Hà
GVC.TSLê Thị Thu Hà
Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Lê Thị Thu Hà
Đơn vị Hội đồng Khoa, Bộ môn Trắc địa Mỏ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1978
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024.38384975
Số điện thoại di động 0983115967
Email lethuhatdm1234@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)
 

Lê Thị Thu Hà, bộ môn Trắc địa mỏ, khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Thạc sĩ

1. Lưu Thị Thanh Thủy , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh Sentinel-2A xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ công tác đánh giá tác động môi trường của dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai

2. Nguyễn Thị Ngọc Hiệp , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Đánh giá biến động đường bờ biển khu vực tỉnh Quảng Ninh bằng công nghệ viễn thám và GIS

3. Nguyễn Thị Thanh Thúy , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Phân tích và đánh giá tác động của quá trình đô thị hóa đến sự thay đổi lớp phủ thực vật khu vực thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương bằng công nghệ viễn thám và GIS

4. HUỲNH THỊ LAM , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DIỄN BIẾN SẠT LỞ, BỒI TỤ KHU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS

5. VÕ ĐỨC NHÂN , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ DIỄN BIỄN NHIỄM MẶN ĐẤT TỈNH BẾN TRE BẰNG ẢNH RADAR (SENTINEL)

6. NGUYỄN TẤN ĐOÀN , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

7. ĐỖ BÁ BÌNH , Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ TƯƠNG QUAN KHÔNG GIAN GIỮA SỰ MỞ RỘNG ĐÔ THỊ VÀ SỰ BIẾN ĐỔI NHIỆT ĐỘ ĐÔ THỊ KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Thinh An Nguyen, Phuong Minh Thi Le, Tam Minh Pham, Huong Thi Thu Hoang, Minh Quang Nguyen, Hoa Quynh Ta, Hanh Thi My Phung, Ha Thi Thu Le, Luc Hens, Toward a sustainable city of tomorrow: a hybrid Markov–Cellular Automata modeling for urban landscape evolution in the Hanoi city (Vietnam) during 1990–2030, Journal of Environment, Development and Sustainability, 21, 429–446, 2017

Bài báo tạp chí Scopus

1. Nguyen Van Trung, Le Thi Thu Ha, La Phu Hien, Predicting land use change affected by population growth by integrating Logistic regression, Markov chain and Cellular automata models, Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography, 35, 4, 221-230, 2017

2. a, b, c, abc, abc, Vol. 5, 2, 0

3. Nguyen Van Trung, Le Thi Thu Ha, La Phu Hien, Predicting land use change affected by population growth by integrating Logistic regression, Markov chain and Cellular automata models, Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography, 35, 4, 221-230, 2017

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Nguyễn Tiến Quỳnh, Đánh giá và dự báo biến động sử dụng đất khu vực cửa sông Ba Lạt dựa trên tư liệu viễn thám đa thời gian và GIS., Tạp chí khoa học Mỏ địa chất, 2015

2. Phạm Thị Làn, Lê Thị Thu Hà, Võ Chí Mỹ, Phạm Văn Cự, Phân tích biến động sử dụng đất trong mối quan hệ với yếu tố tự nhiên khu vực huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình., Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ, 24, 2015

3. Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Võ Chí Mỹ, Phạm Văn Cự, Ứng dụng tư liệu viễn thám xác định xu hướng gia tăng bề mặt không thấm ở nông thôn., Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ, 26, 2015

4. Phạm Thị Làn, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Lợi, Đoàn Thị Dung, Đậu Thanh Bình, Phân loại lớp phủ bằng phương pháp định hướng đối tượng trên ảnh Alos khu vực Giao Thủy – Nam Định., Tạp chí công nghiệp mỏ, 2B, 2013

5. Trịnh Thị Hoài Thu, Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, So sánh phương pháp phân loại dựa vào điểm ảnh và phương pháp phân loại định hướng đối tượng chiết xuất thông tin lớp phủ bề mặt từ ảnh độ phân giải cao., Tạp chí khoa học Mỏ địa chất, 2012

6. Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Trịnh Thị Hoài Thu, Ứng dụng phương pháp phân loại định hướng đối tượng để phân tích các đối tượng trên ảnh vệ tinh., Tạp chí khoa học Mỏ địa chất, 2012

7. Lê Thị Thu Hà, Võ Ngọc Dũng, Tích hợp tư liệu viễn thám và GIS đánh giá sự biến động môi trường đất do ảnh hưởng của quá trình khai thác mỏ khu vực Cẩm Phả-Hạ Long., Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 19, 2007

8. Lê Thị Thu Hà, Đô thị hoá và một số vấn đề về môi trường-Ứng dụng tư liệu viễn thám vào đánh giá biến động một số yếu tố môi trường khu vực thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh., Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 8, 2006

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Nguyễn Văn Trung, Lưu Bích Ngọc, Determination the relationship between population growth and land use change in Balat estuary based on remote sensing and GIS data, Conference International The Relation Between Population and Development 2016., , 2016

2. Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Nguyễn Văn Trung, Trịnh Kim Thoa, Detection of the urban area expansion using impervious sufaces extracted from Spot data: A case study in Tay ho district – Hanoi, International Symposium on Geo-spatial and Mobile Mapping Technologies and Summer School for Mobile Mapping Technologies, , 2016

3. Nguyễn Văn Trung, Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Monitoring Coastline changes using multi-temporal sattelite data and GIS in the Cua dai estuary, Thu bon river delta., International Symposium on Geo-spatial and Mobile Mapping Technologies and Summer School for Mobile Mapping Technologies., , 2016

4. Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Nguyễn Văn Trung, Integration multi-temporal satellite imagery and GIS data to determine the relationship between population growth and land use change in Balat estuary river, Vietnam., The Second International Conference on Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences (VIET-POL 2015)., , 2016

5. Nguyen Van Trung, Le Thi Thu Ha, Predicting land use change affected by population growth by integrating Logistic regression, Markov chain and Cellular automata models., International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)., , 2016

6. Pham Van Chung, Le Van Canh, Le Thi Thu Ha, Processing the observation data to determine the movement parameters and building non-scale curve form for mong duong coal mine, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, Viet Nam, 328-330, 2014

7. Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Nghiên cứu mối quan hệ giữa quá trình khai thác mỏ than khu vực cẩm phả với quy luật biến động đường bờ vịnh Bái Tử Long, Hội nghị KHCN mỏ toàn quốc, , 2011

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Lê Thị Thu Hà, Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu mối tương quan giữa sự mở rộng không gian đô thị và sản lượng khai thác bể than Quảng Ninh, Hội nghị KHCN mỏ toàn quốc, , 2011

2. Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Trịnh Thị Hoài Thu, Nghiên cứu sự biến động một số yếu tố môi trường do tác động của quá tình khai thác bể than Quảng Ninh bằng công nghệ viễn thám và GIS., Hội nghị khoa học kĩ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 20, , 2009

3. Lê Thị Thu Hà, Võ Ngọc Dũng, Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình khai thác mỏ đến môi trường khu vực Cẩm Phả-Hạ Long bằng tư liệu viễn thám và GIS, Hội nghị khoa học kĩ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 19, , 2008

4. Lê Thị Thu Hà, Võ Ngọc Dũng, Tích hợp tư liệu viễn thám v à GIS đánh giá sự biến động môi trường đất do ảnh hưởng của quá trình khai thác mỏ khu vực Cẩm Phả-Hạ Long, Hội nghị khoa học kĩ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 18, , 2007

Bài báo hội nghị trường

1. Lê Thị Thu Hà, Vấn đề về môi trường và quá trình đô thị hóa cùng khả năng ứng dụng tư liệu viễn thám vào đánh giá biến động một số yếu tố môi trường khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tuyển tập báo cáo khoa học lần thứ 17 Đại học Mỏ - Địa chất, , 2006