Cao Xuân Cường
GV.ThSCao Xuân Cường
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Cao Xuân Cường
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Mỏ, TT NC Ứng dụng Công nghệ mới Trắc địa - Bản đồ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1984
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.238384975
Số điện thoại di động 0916396336
Email caoxuancuong@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu giải pháp công nghệ và quy trình xây dựng mô hình 3D hệ thống đường hầm lò bằng công nghệ quét laser TLS, Mã số B2022-MDA-10, Thành viên chính Đang thực hiện

2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng dữ liệu không gian địa lý 3D cho thành phố thông minh ven biển phù hợp với điều kiện Việt Nam, thí điểm tại khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh., Mã số TNMT.2021.04.04, Thành viên chính Đang thực hiện

3. Nghiên cứu đề xuất quy trình thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn 1:2000, 1:1000 và 1:500 cho địa hình khu vực mỏ lộ thiên tại Việt Nam trên cơ sở ứng dụng UAV giá thành thấp và máy ảnh thông thường, Tham gia, Nghiệm thu 25/12/2021

4. Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng không khí nhằm đảm bảo an toàn lao động trong các mỏ khai thác than lộ thiên sâu khu vực Quảng Ninh, Mã số B2018-MDA-03SP (Đề tài song phương với Hàn Quốc), Tham gia Đang thực hiện

5. Đánh giá ảnh hưởng trong và sau khai thác xuống cote -150m cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương, Mã số 2385/QĐ-UBND Bình Dương, Tham gia, Nghiệm thu 31/08/2018

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu giải pháp tích hợp các mô hình đám mây điểm thành lập từ dữ liệu quét laser 3D mặt đất và ảnh bay chụp UAV phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu 3D mỏ hầm lò, Mã số T21-19, Chủ nhiệm Đang thực hiện

2. Nghiên cứu xây dựng chương trình tự động chiết xuất nước bề mặt sử dụng các chỉ số nước (WIs) trên tư liệu ảnh viễn thám, Mã số T17-46, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 31/10/2018

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý tài nguyên và môi trường khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh, Mã số T10-08, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 1/11/2011

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Nguyen Quoc Long*, Ropesh Goyal, Luyen K. Bui, Cao Xuan Cuong, Le Van Canh, Nguyen Quang Minh, Xuan-Nam Bui, Optimal Choice of the Number of Ground Control Points for Precise DSM Generation Using Light-Weight UAV in Small and Medium-Sized Open-Pit Mine, ARCHIVES OF MINING SCIENCES, 66, 3, 2021

Bài báo tạp chí Scopus

1. Cao Xuan Cuong, Le Van Canh, Pham Van Chung, Le Duc Tinh, Pham Trung Dung, Ngo Sy Cuong, QUALITY ASSESSMENT OF 3D POINT CLOUD OF INDUSTRIAL BUILDINGS FROM IMAGERY ACQUIRED BY OBLIQUE AND NADIR UAV FLIGHTS, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, 5, 131-139, 2021

2. Trung Dung PHAM, Quoc Khanh PHAM, Xuan Cuong CAO, Viet Hung NGUYEN, Sy Cuong NGO, The capability of terrestrial laser scanning for monitoring the displacement of high-rise buildings, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2, 1, 495-504, 2021

3. Nguyen Quoc Long, Cao Xuan Cuong, Le Van Canh, Nguyen Ngoc-Bich, An Dang Tran, Quí - Thảo Lê, Xuan-Nam Bui, 3D Spatial Interpolation Methods for Open-Pit Mining Air Quality with Data Acquired by Small UAV Based Monitoring System, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 1, 2020, 263-273, 2020

4. Le Van Canh, Cao Xuan Cuong Nguyen Quoc Long, Le Thi Thu Ha, Tran Trung Anh, Xuan-Nam Bui, Experimental investigation on the performance of DJI Phantom 4 RTK in the PPK mode for 3D mapping open – pit mines, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2, 2020, 65-74, 2020

5. Nguyen Quoc Long, Xuan-Nam Bui, Cao Xuan Cuong, Le Van Canh, An approach of mapping quarries in Vietnam using low-cost Unmanned Aerial Vehicles, INZYNIERIA MINERALNA, 44, 2, 248-262, 2019

6. BUI Xuan Nam, LEE Changwoo, NGUYEN Quoc Long, ADEEL Ahmad, CAO Xuan Cuong, NGUYEN Viet Nghia, LE Van Canh, NGUYEN Hoang, LE Qui Thao, DUONG Thuy Huong, NGUYEN Van Duc, Use of Unmanned Aerial Vehicles for 3D topographic Mapping and Monitoring the Air Quality of Open-pit Mines, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, Vol 2, 2, 2019

7. Nguyen Quoc Long, Michal M. Buczek, La Phu Hien, Sylwia A. Szlapinska, Xuan-Nam Bui, Nguyen Viet Nghia, Cao Xuan Cuong, Accuracy assessment of mine walls’ surface models derived from terrestrial laser scanning, International Journal of Coal Science & Technology, 5, 3, 328-338, 2018

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Designing observation lines: A case study of the G9 seam in the Mong Duong colliery, Journal of Mining and Earth Sciences, 61, 2018

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Cao Xuân Cường *, Lê Văn Cảnh, Võ Ngọc Dũng, Tạ Thị Thu Hường, Ngô Sỹ Cường, Đặng Thế Thuận, Tích hợp dữ liệu đám mây điểm tạo bởi công nghệ đo ảnh UAV và quét laser 3D mặt đất cho các công trình trên mặt bằng sân công nghiệp mỏ hầm lò, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 4, 63, 13-23, 2022

2. Nguyễn Quốc Long*, Lê Thị Thanh Tâm, Lê Văn Cảnh, Cao Xuân Cường, Đặng Tuyết Minh, Nguyễn Bá Dũng, Xây dựng quy trình thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn mỏ lộ thiên bằng thiết bị bay không người lái cất cánh thẳng đứng, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 5, 63, 11-24, 2022

3. Lê Văn Cảnh*, Cao Xuân Cường, Tống Sĩ Sơn, Đinh Văn Hòa, Nghiên cứu thành lập mô hình 3D mặt bằng sân công nghiệp mỏ từ dữ liệu quét laser mặt đất và thiết bị bay không người lái, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 5, 63, 25-36, 2022

4. Pham Trung Dung, Cao Xuan Cuong, Le Đuc Tinh, Le Van Canh, Ngo Sy Cuong, Nguyen Nhu Tuan Anh, Resection method for direct georeferencing in Terrestrial Laser Scanner, Journal of Mining and Earth Sciences, 63, 3, 53-64, 2022

5. Phạm Trung Dũng, Cao Xuân Cường, Lê Đức Tình, Đinh Văn Lê, Ngô Sỹ Cường, Displacement monitoring of high-rise buildings by using terrestrial laser scanners: Faro Focus3D X130, Journal of Mining and Earth Sciences, 62, 6, 29-36, 2021

6. Lê Văn Cảnh *, Cao Xuân Cường, Lê Hồng Việt, Đinh Tiến, Ứng dụng công nghệ bay không người lái (UAV) trong đo đạc phục vụ công tác tính trữ lượng các mỏ đá tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 1, 61, 21-30, 2020

7. Lê Văn Cảnh*, Cao Xuân Cường, Lê Thị Thu Hà, Nghiên cứu lựa chọn vị trí cất cánh cho thiết bị bay không người lái tích hợp GNSS động phục vụ đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn cho các mỏ lộ thiên, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 5, 61, 54-63, 2020

8. Long Quoc Nguyen *, Adeel Ahmad, Cuong Xuan Cao, Canh Van Le, Designing observation lines: a case study of the G9 seam in the Mong Duong colliery, Journal of Mining and Earth Sciences, 3, 60, 18-24, 2019

9. Nguyễn Quốc Long, Cao Xuân Cường, Ứng dụng máy bay không người lái (UAV) để xây dựng mô hình số bề mặt và bản đồ mỏ lộ thiên khai thác vật liệu xây dựng, Tạp chí Công nhiệp mỏ, 01, 1, 21-29, 2019

10. Cao Xuân Cường, Võ Ngọc Dũng, Ứng dụng thuật toán phân cụm mờ trên ảnh chỉ số nước trong chiết tách thông tin nước mặt khu vực cửa sông, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 5, 59, 55-66, 2018

11. Cao Xuân Cường, Nâng cao độ chính xác phân loại đất ngập nước bằng kỹ thuật trộn ảnh quang học và ảnh SAR, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 58, 4, 73-81, 2017

12. Nguyễn Quốc Long, Vương Trọng Kha, Cao Xuân Cường, Investigation on factors influencing on the accuracy of predicting the displacement and deformation of ground surface due to underground mining in the Quang Ninh coal basin, Mining Industry Journal, 2B, 56-62, 2013

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Carsten Drebenstedt, Hai-Van Thi Tran, Ngoc-Bich Nguyen, Xuan-Cuong Cao, and Qui-Thao Le, Utilizing a Novel Artificial Neural Network-Based Meta-heuristic Algorithm to Predict the Dust Concentration in Deo Nai Open-Pit Coal Mine (Vietnam), the 2020 international conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining (ISRM 2020), 203-223, 2020

2. Pham Van Chung and Cao Xuan Cuong, Initial assessment of impact of underground coal mining activities on the Khe Cham screening plant, Geo-spatial Technologies and Earth Resources (GERT-2017), , 2017

3. Cao Xuan Cuong, Nguyen Van Trung, An approach for urban extraction using TerraSAR-X data, International Symposium on Geo-spatial and Mobile Mapping Technology, , 2016

4. Cao Xuân Cường, Nguyễn Văn Chung, A comparison of fusion methods for SAR and Optical Imagery, International Conferences on Earth Sciences and Sustainable Geo-Resources Development, , 2016

5. Cao Xuan Cuong, Research on building database for environmental management of Cam Pha mining area, The first Internationl conference on Avances in Environmental Enginneering for Natural Resourse mining, , 2011

6. Van-Duc Nguyen, Chang-Woo Lee, Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Quang-Hieu Tran, Nguyen Quoc Long, Qui-Thao Le, Xuan-Cuong Cao, Ngoc-Tuoc Do, Won-Ho Heo, and Ngoc-Bich Nguyen, Evaluating the Air Flow and Gas Dispersion Behavior in a Deep Open-Pit Mine Based on Monitoring and CFD Analysis: A Case Study at the Coc Sau Open-Pit Coal Mine (Vietnam), The 2020 international conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining (ISRM 2020), 224–244, 2020

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Phạm Trung Dũng, Nguyễn Như Tuấn Anh, Nguyễn Văn Hùng, Cao Xuân Cường, Quan trắc chuyển dịch ngang công trình nhà cao tầng bằng máy quét laser: So sánh giữa máy quét loại pha và loại xung, Hội nghị khoa học toàn quốc: Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia: Vài trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại, 109-122, 2021

2. Lê Văn Cảnh, Cao Xuân Cường, Kiều Duy Thông, Phan Văn Bình, Nguyễn Quốc Long, Nghiên cưu ứng dụng tổng hợp các phương pháp địa kỹ thuật trong đánh giá nguy cơ sạt lở núi đá vôi, Hội nghị khoa chọ Quốc gia về Công nghệ địa không gian trong khoa học trái đất và môi trường, 447-456, 2021

3. Nguyễn Văn Trung, Phạm Thị Làn, Lê Thị Thu Hà, Tống Sĩ Sơn, Cao Xuân Cường, Lê Văn Cảnh, Nguyễn Đăng Phương, L, Lã Phú Hiến, Lưu Thành Trung, Nguyễn Quang Minh, Ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng dữ liệu không gian địa lý 3D cho thành phố thông minh, Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia: Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại, 123-133, 2021

4. , Xác định số lượng điểm khống chế ảnh cần thiết khi thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn mỏ lộ thiên bằng công nghệ bay không người lái có tích hợp định vị GNSS động, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020), , 2020

5. , UAV based application on building the digital elevation model of open-pit mines. (in Vietnamese), The XXVI National Mine Science and Technology Conference "The Mining Industry in the 21st Century - Science, Technology and Environment Issues", 135-142, 2018