Phạm Thị Làn
GVC.TSPhạm Thị Làn
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Thị Làn
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Mỏ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 04.38384975
Số điện thoại di động 0983321882
Email phamthilanhd@yahoo.com.sg
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Si SonTong, Jean PaulDeroin, Thi Lan Pham, An optimal waterline approach for studying tidal flat morphological changes using remote sensing data: A case of the northern coast of Vietnam, 0

Bài báo tạp chí Scopus

1. Lin Tang-HuangLe Van CanhLan Pham Thi[...]Le Thi Le, Retrieval of Aerosol Optical Depth Using Satellite Data Associated with Ground-based Observations over Urban and Rural AreasRačunanje optičke dubine aerosola na temelju satelitskih podataka povezanih s opažanjima na tlu u urbanim i ruralnim područjima, Kartografija i Geoinformacije, 32, 18, 4-17, 2020

2. Pham Thi Lan, Tong Si Son, Kavinda Gunasekara, Nguyen Thi Nhan, La Phu Hien, Application of Remote Sensing and GIS technology for monitoring coastal changes in estuary area of the Red river system, Vietnam, Journal of Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry an Cartography, 31, 6-2, 529-538, 2013

3. Trinh Hoai Thu, Pham Thi Lan, Rule set of object-oriented classification using Landsat imagery in Donganh, Hanoi, Vietnam, Journal of Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry an Cartography, 31, 6-2, 521-527, 2013

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Phạm Thị Làn, Nguyễn Văn Hùng, Phân loại lớp phủ, sử dụng đất bằng phương pháp định hướng đối tượng sử dụng ảnh LANDSAT, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 311, 2019

2. Phạm Thị Làn, Nguyễn Văn Hùng, Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường nước khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 309, 7, 2019

3. Ha Thu Thi Le, Trung Van Nguyen, Lan Thi Pham, Le Thi Le, Huong Thuy Duong, Long Huu Nguyen, Impact of urbanization on land surface temperature using remote sensing and GIS: A case of Tay Ho district, Hanoi city, Vietnam, Journal of Mining and Earth Sciences, 6, 59, 66-75., 2018

4. Phạm Thị Làn, Nguyễn Văn Hùng, Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường nước khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 7 (309), 2019

5. Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Dự báo biến động sử dung đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định dựa trên việc tích hợp mô hình hồi quy Logistic, Markov và Cellular Automata, Tạp chí khoa học Mỏ địa chất, 2017

6. Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Chiết tách bề mặt không thấm khu vực nông thôn từ ảnh landsat 8 OLI sử dụng thuật toán KNN, Tạp chí khoa học Mỏ địa chất, 2017

7. Phạm Thị Làn, Lê Thị Thu Hà, Ứng dụng phương pháp phân loại phân cấp đối tượng chiết xuất thông tin sử dụng đất trên ảnh Landsat huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Tạp chí khoa học Mỏ địa chất, 2017

8. Phạm Thị Làn, Lê Thị Thu Hà, Ứng dụng mô hình biến động đất đai-Land Change Modeler dự báo biến động sử dụng đất huyện Thái Thụy, Thái Bình, Tạp chí khoa học Mỏ địa chất, 2016

9. Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Nguyễn Tiến Quỳnh, Đánh giá và dự báo biến động sử dụng đất khu vực cửa sông Ba Lạt dựa trên tư liệu viễn thám đa thời gian và GIS, Tạp chí khoa học Mỏ địa chất, 48, 13-19, 2015

10. Phạm Thị Làn, Lê Thị Thu Hà, Võ Chí Mỹ, Phạm Văn Cự, Phân tích biến động sử dụng đất trong mối quan hệ với yếu tố tự nhiên khu vực huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ, 24, 53-60, 2015

11. Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Võ Chí Mỹ, Phạm Văn Cự, Ứng dụng tư liệu viễn thám xác định xu hướng gia tăng bề mặt không thấm ở nông thôn, Tạp chí khoa học đo đạc và bản đồ, 26, 28-35, 2015

12. Phạm Thị Làn, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Lợi, Đoàn Thị Dung, Đậu Thanh Bình, Phân loại lớp phủ băng phương pháp định hướng đối tượng trên ảnh Alos khu vực Giao Thủy – Nam Định, Tạp chí công nghiệp mỏ, 2b, 2013

13. Trịnh Thị Hoài Thu, Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, So sánh phương pháp phân loại dựa vào điểm ảnh và phương pháp phân loại định hướng đối tượng chiết xuất thông tin lớp phủ bề mặt từ ảnh độ phân giải cao, Tạp chí khoa học Mỏ địa chất, 39, 59-65, 2012

14. Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Trinh Hoài Thu, Ứng dụng phương pháp phân loại định hướng đối tượng để phân tích các đối tượng trên ảnh vệ tinh, Tạp chí khoa học Mỏ địa chất, 34, 23-26, 2011

15. Nguyễn Thùy Dương, Vũ Trung Tạng, Phạm Thị Làn, Ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu đánh giá biến động vùng nuôi trồng thủy sản ở các xã ven biển tỉnh Thái Bình, Tạp chí biển Việt Nam, 9, 0

16. Đoàn Hương Mai, Phạm Thị Làn, Ứng dụng viễn thám – GIS để thành lập bản đồ hiện trạng lớp phủ thực vật huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Tạp chí khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2005

17. Đoàn Hương Mai, Nguyễn Xuân Huấn, Phạm Thị Làn, Xây dựng bản đồ hiện trạng các Hệ sinh thái huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Tạp chí sinh học, 2005

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Si Son Tong, Jean Paul Deroin, Thi Lan Pham, and Xuan Cuong Cao, Estimation of Surface Parameters of Tidal Flats Using Sentinel-1A SAR Data in the Northern Coast of Vietnam, Advances and Applications in Geospatial Technology and Earth Resources, pp65-88, 2017

2. Nguyen Ba Dung, Nguyen Quynh Nga, Pham Thi Lan,Le Thi Le, Dang Tuyet Minh, Evaluation and validation of flood hazard zoning using Analytical Hierarchy Process and GIS: A case study of Lam River basin (Vietnam), , , 0

3. Tong Si Son, Pham Thi Lan, Estimation of Surface Parameters of Tidal Flats Using Sentinel-1A SAR Data in the Northern Coast of Vietnam, Conference International The Geo-spatial Technologies and Earth Resources, , 2017

4. Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Nguyễn Văn Trung, Lưu Bích Ngọc, Determination the relationship between population growth and land use change in Balat estuary based on remote sensing and GIS data, Conference International The Relation Between Population and Development 2016., , 2016

5. Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Nguyễn Văn Trung, Integration multi-temporal satellite imagery and GIS data to determine the relationship between population growth and land use change in Balat estuary river, Vietnam., The Second International Conference on Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences (VIET-POL 2015), , 2016

6. Mr. Tong Si Son, Ms. Lan Pham Thi, Prof. Pham Van Cu, Land use and land cover change analysis using change vector analysis Method in Duy Tien district, Ha Nam province in Viet Nam, The 7th FIG Region Conference, , 2009

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Phạm Thị Làn, Nguyễn Quốc Long, Nguyễn Viết Nghĩa, Đào Văn Khánh. Đoàn Thanh Hóa, Trần Quốc Đạt, Đánh giá biến động lớp phủ/ sử dụng đất thành phố Uông Bí trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS, hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018), , 2018

2. Phạm Thị Làn, Phạm Văn Cự, Lê Minh Phương, Ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu biến động lớp phủ thực vật khu vực ven biển tỉnh Thái Bình, Phục hồi rừng ngập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững, , 2007

Bài báo hội nghị ngành

1. Phạm Thị Làn, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Dũng, Trịnh Thị Hoài Thu, Nghiên cứu mối quan hệ giữa quá trình khai thác mỏ khu vực cẩm phả và quy luật biến động đường bờ vịnh Bái Tử Long, Hội nghị KHCN mỏ toàn quốc, 726-730, 2011

2. ThS Lê Thị Thu Hà, ThS Phạm Thị Làn, KS Trịnh Thị Hoài Thu, Nghiên cứu sự biến động một số yếu tố môi trường do tác động của quá trình khai thác than Quảng Ninh bằng công nghệ viễn thám và GIS, Hội Khoa Học Và Công Nghệ Mỏ VN/ 20/ 362, , 2009