Lưu Anh Tuấn
GVC.TSLưu Anh Tuấn
Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, Phó Bí thư chi bộ
Họ và tên Lưu Anh Tuấn
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Phổ thông và Sai số
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, Phó Bí thư chi bộ
Năm sinh 1977
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550807
Số điện thoại di động 0936195484
Email Anhtuanluu77@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Số nhà 8B, ngách 50/18 Phố Võng Thị, P. Bưởi, Q. Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lưu Anh Tuấn, Ứng dụng phương pháp Robustness phân tích lưới khống chế trắc địa hỗn hợp mặt đất và GPS., 2016

2. Lưu Anh Tuấn, Thiết kế tối ưu lưới trắc địa dựa trên cấu hình GPS baselines và phân tích Robustness., Tài nguyên & Môi Trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2016

3. Lưu Anh Tuấn, Trương Quang Hiếu, Luật phân bố Stiuđơn và khả năng ứng dụng trong bài toán kiểm định thống kê, 2015

4. Lưu Anh Tuấn, Nghiên cứu mô hình bài toán bình sai lưới tự do hỗn hợp mặt đất- GPS kết hợp thuật toán Robust trong điều kiện Việt Nam, Tài nguyên & Môi Trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2015

5. Lưu Anh Tuấn, Thiết kế tối ưu lưới tự do hỗn hợp trị đo mặt đất - GPS sử dụng công thức truy hồi., Tài nguyên & Môi Trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2014

6. Lưu Anh Tuấn, Bình sai lưới tự do hỗn hợp trị đo mặt đất - GPS kết hợp thuật toán Robust, 2014

7. Lưu Anh Tuấn, Nghiên cứu sự phụ thuộc trị đo GPS đến kết quả bình sai trong bài toán bình sai lưới tự do hỗn hợp mặt đất và GPS., Tài nguyên & Môi Trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2014

8. Lưu Anh Tuấn, Bình sai lưới tự do hỗn hợp mặt đất và GPS sử dụng công thức truy hồi., Tài nguyên & Môi Trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2014

9. Lưu Anh Tuấn, Bình sai hỗn hợp lưới trắc địa mặt đất và lưới đo GPS sử dụng công thức truy hồi., Tài nguyên & Môi Trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012