Trương Minh Hùng
ThSTrương Minh Hùng
Nhân viên hành chính
Họ và tên Trương Minh Hùng
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Phổ thông và Sai số
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1987
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.37550807
Số điện thoại di động 0974399513
Email Truonghung243@gmail.com