Nguyễn Thế Hiệp
ThSNguyễn Thế Hiệp
Trưởng Tổ máy trắc địa, Phó Bí thư chi bộ
Họ và tên Nguyễn Thế Hiệp
Đơn vị Tổ máy Trắc địa
Chức vụ Trưởng Tổ máy trắc địa, Phó Bí thư chi bộ
Năm sinh 1977
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024.37524467
Số điện thoại di động 0904865828
Email nguyenthehiep@humg.edu.vn