Nguyễn Thị Mến
ThSNguyễn Thị Mến
Nhân viên hành chính
Họ và tên Nguyễn Thị Mến
Đơn vị Tổ máy Trắc địa
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 04.37524467
Số điện thoại di động 0914080813
Email Thuongmen81@gmail.com