Dương Anh Quân
NCS.ThSDương Anh Quân
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Dương Anh Quân
Đơn vị Bộ môn Bản đồ
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1981
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.66731132
Số điện thoại nhà riêng 0344779968
Số điện thoại di động 0344779968
Email duonganhquan@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Số 7, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý lũ lụt thành phố Cần Thơ, Mã số TV08 - FRMIS, Chuyên gia GIS Đang thực hiện

2. Dự án Ngiên cứu đánh giá rủi ro thiên tai chuyên sâu cho 8 lưu vực sông, Mã số WB5-C1-C1, Chuyên gia GIS- Đánh giá rủi ro thiên tai Đang thực hiện

3. Dự án quản lý nghề cá và thủy/hải sản, Chuyên viên Đang thực hiện

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu xây dựng Thuật toán và đề xuất quy trình tự động phân loại dữ liệu đám mây điểm phục vụ xây dựng mô hình 3D thành phố, Mã số B2021-MDA-01, Đang thực hiện

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu kết hợp mô hình toán và công nghệ GIS đánh giá rủi ro lũ lụt tại hạ lưu sông Cả, Mã số T20-11, Chủ nhiệm Đang thực hiện

2. Nghiên cứu giải thuật SfM phục vụ xử lý dữ liệu ảnh UAV trong thành lập mô hình địa hình 3D, Mã số T20-09, Thành viên Đang thực hiện

3. Nghiên cứu xây dựng hải đồ điện tử phục vụ công tác dẫn đường vào các luồng hàng hải ven biển Việt Nam (thử nghiệm thành lập hải đồ điện tử luồng vào cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng), Mã số T18-25, Thành viên Đang thực hiện

4. Nghiên cứu, xây dựng phương pháp đánh giá các chỉ số phơi lộ thiên tai thường gặp bằng phân tích GIS phục vụ cho đánh giá hiểm họa thiên tai tổng quát cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, Mã số T18-12, Chủ nhiệm Đang thực hiện