Nguyễn Văn Lợi
GV.ThSNguyễn Văn Lợi
Ủy viên BCH CĐ Khoa, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Văn Lợi
Đơn vị Công Đoàn Khoa, Bộ môn Bản đồ
Chức vụ Ủy viên BCH CĐ Khoa, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1984
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.66731132
Số điện thoại di động 0977234950
Email mrloi0610@gmail.com