Nguyễn Danh Đức
ThSNguyễn Danh Đức
Bí thư Liên chi Đoàn, Bí thư chi bộ, Nhân viên hành chính
Họ và tên Nguyễn Danh Đức
Đơn vị Liên Chi Đoàn, Bộ môn Bản đồ
Chức vụ Bí thư Liên chi Đoàn, Bí thư chi bộ, Nhân viên hành chính
Năm sinh 1988
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024.66731132
Số điện thoại di động 0977152988
Email nguyendanhduc@humg.edu.vn