Phạm Thế Huynh
GVC.TSPhạm Thế Huynh
Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Thế Huynh
Đơn vị Bộ môn Địa chính
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1975
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024.38388474
Số điện thoại di động 0989061975
Email phamthehuynh@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)
 

 

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Thạc sĩ

1. Phạm Văn Mạnh , Đại học Mỏ - Địa chất, 2021, Tên đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng

2. Phạm Quang Chiến , Đại học Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn huyện Quế Võ – tỉnh Bắc Ninh

3. Lê Cao Ngọc , Đại học Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân loại đối tượng và GIS đánh giá biến động đất ngập nước giai đoạn 2010-2018 (thử nghiệm tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp)

4. Trần Thị Thê , Đại học Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

5. Đào Thị Thu Quỳnh , Đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

6. Đàm Phương Hiếu , Đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý hệ thống điểm khống chế

7. Cao Nhật Tân , Đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp quản lý thông tin đất đai phục vụ việc thu hồi đất bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

8. Nguyễn Hải Linh , Đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý và cấp phép xây dựng trên địa bàn xã Đức Giang – huyện Hoài Đức – TP Hà Nội

9. Nguyễn Tuấn Hưng , Đại học Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu Công trình ngầm

10. Trần Anh Quang , Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Xây dựng một số tiện ích biên tập bản đồ số bằng Autolisp

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị định vị GNSS, thu nhận tín hiệu cải chính từ hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia, Đang thực hiện

2. Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS trong giám sát công viên địa chất, Mã số TNMT.2018.03.02, Tham gia, Nghiệm thu 2/2021

3. Nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành Hệ thống địa chính biển Việt Nam, Mã số TNMT.2016.06.09, Tham gia, Nghiệm thu 12/2018

4. Nghiên cứu đề xuất các yêu cầu kỹ thuật trong chỉnh lý bản đồ địa chính gắn với giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, Mã số TNMT.2015.07.05, Tham gia, Nghiệm thu 6/2018

5. Nghiên cứu xây dựng phần mềm đồ họa độc lập để làm cơ sở phát triển hệ thống thông tin địa lý, Mã số B2013-02-11, Tham gia, Nghiệm thu 2016

6. Nghiên cứu xây dựng các đối tượng đồ họa phục vụ quá trình tự động hóa thành lập bản đồ địa chính trong điều kiện Việt Nam, Mã số B2008-02-51, Chủ trì, Nghiệm thu 2011

7. Nghiên cứu quy trình công nghệ chuẩn hóa hệ tọa độ, chính xác hóa và hiện chỉnh bản đồ địa chính, Mã số B2003-36-58, Tham gia, Nghiệm thu 5/2005

Cấp Tỉnh

1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống quan trắc chuyển dịch công trình theo thời gian thực trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Mã số 01C-01/02-2020-3, Tham gia Đang thực hiện

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu xây dựng chương trình xử lý số liệu ghi sổ điện tử của lưới đường chuyền đối với các máy toàn đạc điện tử thông dụng ở Việt Nam, , Nghiệm thu 8/2014

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Phạm Thị Hoa, Phạm Thế Huynh, Nghiêm Quốc Dũng, Trịnh Thị Hoài Thu, Lê Thị Nhung, Determination of the relationship between Vietnam national coordinate reference system (VN-2000) and ITRS, WGS84 and PZ-90, International Conference on Localization and GNSS (ICL-GNSS), 2019

2. Phạm Thị Hoa, Nghiêm Quốc Dũng, Phạm Thế Huynh, The Relationship Between the Vietnam National Coordinate Reference System (VN-2000) and ITRS, WGS84 and PZ-90 (10060), Geospatial Information for a Smarter Life and Environmental Resilience, FIG2019, 2019

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Phạm Thị Hoa, Đinh Công Hưởng, Trịnh Thị Hoài Thu, Phạm Thế Huynh, Tích hợp công nghệ viễn thám, GIS và GPS thành lập bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt đất trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ km 805 đến km 835, 2018

2. Phạm Thị Hoa, Trịnh Thị Hoài Thu, Phạm Việt Hòa, Phạm Thế Huynh, Nguyễn Thị Hồng Hương, Xác định bộ tham số tính chuyển tọa độ mới giữa hệ quy chiếu quốc gia (VN-2000) với hệ quy chiếu quốc tế WGS84, Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 15, 11b, 108-115, 2018

3. Đinh Hải Nam, Phạm Thế Huynh, Trần Thùy Dương, Xác định hệ số hệ phương trình chuẩn trong bình sai điều kiện cạnh, diện tích khi hiệu chỉnh thửa đất, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 49, 82-87, 2015

4. Đinh Hải Nam, Phạm Thế Huynh, Trần Thùy Dương, Xử lý đối tượng thửa đất có cạnh là đường cong, Tạp chí khoa học Đo đạc và Bản đồ, 21, 13-20, 2014

5. Một cách tiếp cận mới trong việc giải quyết bài toán biên tập thửa đất sử dụng cấu trúc dữ liệu danh sách cạnh liên kết kép, Tạp chí khoa học Đo đạc và Bản đồ, 20, 14-18, 2014

6. Trần Thùy Dương, Phạm Thế Huynh, Một cách tiếp cận mới trong việc giải quyết bài toán chồng phủ vùng sử dụng cấu trúc dữ liệu danh sách cạnh liên kết kép, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 46, 73-76, 2014

7. Trần Thùy Dương, Phạm Thế Huynh, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Duy Hoàng, Một cách tiếp cận mới về vấn đề tăng tốc độ tính toán trong lập trình ứng dụng, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 34, 17 - 22, 2011

8. Phạm Thế Huynh, Đinh Hải Nam, Cập nhật thông tin địa chính từ Excel sang Famis và tự động hóa tổng hợp diện tích các loại đất trên bản đồ địa chính, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 34, 37-40, 2011

9. Phạm Thế Huynh, Nghiên cứu sử dụng thư viện mã nguồn mở MapObject vào khai thác thông tin không gian và thuộc tính bản đồ, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 20, 29-33, 2007

10. Nguyễn Trọng San, Phạm Thế Huynh, Giải pháp chuyển đổi bản đồ địa chính từ hệ HN-72 sang hệ VN-2000, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 18, 84-86, 2007

11. Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Thủy, Phạm Thế Huynh, Tiếp cận khái niệm mô hình địa chính biển Việt Nam, Tuyển tập báo cáo hội nghị Khoa học, Công nghệ toàn quốc ngành Đo đạc và Bản đồ, 0