Nguyễn Thị Kim Yến
GVC.TSNguyễn Thị Kim Yến
Đảng ủy viên Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Yến
Đơn vị Đảng ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Địa chính
Chức vụ Đảng ủy viên Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1976
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 0243.8388474
Số điện thoại di động 0912035058
Email kimyenmdc@yahoo.com.vn