Phạm Thị Kim Thoa
GV.ThSPhạm Thị Kim Thoa
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Thị Kim Thoa
Đơn vị Bộ môn Địa chính
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1976
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024.38388474
Số điện thoại di động 0989140061
Email thoapk76@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)