Đoàn Thị Nam Phương
ThSĐoàn Thị Nam Phương
Nhân viên hành chính
Họ và tên Đoàn Thị Nam Phương
Đơn vị Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1980
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 0243.8387987
Số điện thoại di động 0363838468
Email doanthinamphuong@humg.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chủ yếu
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Giám sát, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản tại một số tỉnh trọng điểm phía bắc bằng công nghệ kết hợp ảnh viễn thám và ảnh chụp từ thiết bị máy bay không người lái, tham gia Đang thực hiện

2. Nghiên cứu, triển khai hệ thống kiểm kê phát thải khí nhà kính và đề xuất lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với ngành công nghiệp luyện kim., Mã số BĐKH/16-20, tham gia, Nghiệm thu 20/12/2020

3. Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng và cảnh báo lũ quét độ phân giải cao cho một số tỉnh vùng Tây Bắc nhằm tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới, Mã số 03/HĐ-KHCN-NTM/2018, tham gia, Nghiệm thu 2020

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng dữ liệu không gian địa lý 3D cho thành phố thông minh ven biển phù hợp với điều kiện Việt Nam, thí điểm tại khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Mã số 2021.04.04, Thành viên tham gia chính Đang thực hiện

2. Nghiên cứu xây dựng các mô hình Deep Learning mới sử dụng dữ liệu viễn thám và địa tin học phục vụ phát hiện và dự báo nguy cơ cháy rừng, Mã số B2021-MDA-13, Thành viên tham gia chính Đang thực hiện

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ lập trình Javascript trên nền tảng điện toán đám mây Google Earth Engine để đánh giá tình trạng hạn hán từ dữ liệu ảnh viễn thám, Mã số 2020-T10, tham gia, Nghiệm thu 2021

2. Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh quang học để thành lập bản đồ mức độ cháy rừng, Mã số T18-31, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2019

3. Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh RADAR lập thể để thành lập mô hình số độ cao ( Digital Elevation Model) trong điều kiện Việt Nam, Mã số T16-28, tham gia, Nghiệm thu 12-2016