Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nhân viên hành chính
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Thủy
Đơn vị Phòng Đào tạo Đại học
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1976
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0904291037
Email nguyenthithanhthuy@humg.edu.vn