Lại Kim Cương
Lại Kim Cương
Nhân viên hành chính
Họ và tên Lại Kim Cương
Đơn vị Phòng Đào tạo Đại học
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1984
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0977546152
Email cuonglk1084@gmail.com