Nguyễn Thị Minh Thu
Nguyễn Thị Minh Thu
Nhân viên hành chính
Họ và tên Nguyễn Thị Minh Thu
Đơn vị Phòng Đào tạo Đại học
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1977
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0982608516
Email nguyenthiminhthu@humg.edu.vn