Nguyễn Thế Lộc
GV.TSNguyễn Thế Lộc
Phó Trưởng phòng, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Thế Lộc
Đơn vị Hội đồng Khoa, Bộ môn Công nghệ Phần mềm, Phòng Đào tạo Đại học
Chức vụ Phó Trưởng phòng, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0983330682
Email nguyentheloc@humg.edu.vn