Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nhân viên hành chính
Họ và tên Nguyễn Thị Phương Thảo
Đơn vị Phòng Hợp tác Quốc tế
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02437520834
Số điện thoại nhà riêng 02437521886
Số điện thoại di động 0912158957
Email hoptacquocte@humg.edu.vn
Fax 02437520834
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Số 3BA4, tập thể Đại học Mỏ-Địa chất, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.