Nguyễn Thị Hoài Nga
PGS.TS.Nguyễn Thị Hoài Nga
Trưởng phòng, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Thị Hoài Nga
Đơn vị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Hội đồng Khoa, Công Đoàn Khoa, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Mỏ, Phòng Hợp tác Quốc tế
Chức vụ Trưởng phòng, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1978
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan +84 234 755 0809
Số điện thoại di động +84 90 414 3711
Email nguyenthihoainga@humg.edu.vn
Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Thạc sĩ

1. Vũ Bảo Linh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang - WMI Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc

2. Nguyễn Tuấn Linh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Tăng cường quản trị nhân lực tại Liên đoàn Qui hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc

3. Lê Hữu Tiến , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

4. Đào Văn Huỳnh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty TNHH một thành viên khai thác khoáng sản - Tổng công ty Đông Bắ

5. Nguyễn Mạnh Cường , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH một thành viên khai thác khoáng sản - Tổng công ty Đông Bắc

6. Lê Thị Thu Trang , Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Tăng cường công tác quản lý các khoản thu thuế từ tài nguyên đất trên địa bàn huyện Ba Chẽ - Tỉnh Quảng Ninh

7. Phạm Vũ Linh , Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý an toàn lao động và sức khỏe nơi làm việc tại công ty TNHH MTV 86

8. Vũ Văn Miền , Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Hoàn thiện công tâc quản lý và sử dụng vật tư của Công ty than Quang Hanh - TKV giai đoạn 2016 - 2018

9. Đỗ Hoàng Tâm , Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH MTV Môi trường - Vinacomin

10. Pem Philavanh , Đạihọc Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Tăng cường quản trị nhân lực tại Công ty COECCO khai thác thạch cao, huyện Thà Khẹc, Tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào

11. Paristha Khanthavong , Đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp tăng cường quản trị nhân lực tại công ty liên doanh khai thác chế biến khoáng sản Sakai - CHDCND Lào

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Hong Zhang, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Trung Nguyen-Thoi, Bui Thu Thuy, Nga Nguyen, Diep-Anh Vu, Vinyas Mahesh, Hossein Moayedi, Developing a novel artificial intelligence model to estimate the capital cost of mining projects using deep neural network-based ant colony optimization algorithm, Resources Policy, 66, January 2020, 2020

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Nga Nguyen, Nguyet Pham, Knowledge exchange between Poland and Vietnam in mining and geology – the status quo and future development, E3S Web Conf., 35, 2018

2. Nguyen Thi Hoai Nga Jürgen Kretschmann, Social sustainable development in Vietnamese mining industry – challenges in occupational safety and health, Mining reporter online, 10/2011, 24-30, 2011

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Thị Hoài Nga, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Quản lý rủi ro và minh bạch trong các doanh nghiệp - kinh nghiệm từ tập đoàn khai thác than RAG - CHLB Đức, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5/2013, 61-63, 2013

2. Nguyễn Thị Hoài Nga, Thiết kế mô đun áp dụng trong huấn luyện an toàn lao động trong mỏ hầm lò ở Việt Nam, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 6-2012, 37-39, 2012

3. Nguyễn Thị Hoài Nga, Bảo tàng mỏ - vai trò và sự cần thiết đối với ngành mỏ Việt Nam, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5/2012, 49-51, 2012

4. Một số kinh nghiệm quản trị hình ảnh của ngành công nghiệp mỏ với truyền thông tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học công nghệ mỏ, 4/2018, 0

5. Nguyễn Thị Hoài Nga, Quản trị rủi ro và minh bạch trong các tổ chức - bài học kinh nghiệm từ tập đoàn than RAG, CHLB Đức, Tạp chí công nghiệp mỏ, 0

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyễn Quang Minh Đồng tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Hoài Nga, Trần Thanh Hải, H. Alkadi, Z. Aziz, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Văn Tỷ, Phạm Hữu Hà Giang, Improving the University-Industry Linkage: a Lesson from Universities in UK for Vietnamese Higher Education Institutions, RIHED SEA-HiEd Inter-Regional RESEARCH SYMPOSIUM, , 2019

2. N. Nguyen, Vision Zero in Southeast Asian mining countries (How to invest in employees and motivate their participation in occupational health and safety management?), 1st International Conference on Occupational Safety and Health of Africa (OHSAfrica), South Africa, , 2019

3. N. Nguyen, Social license to operate in Southeast Asian mining, International Conference on Sustainable Development in the Mineral Industry, Australia, , 2019

4. N. Nguyen, J. Kretschmann, M. Plien, Effective capacity building by empowerment teaching, 4th International Scientific Conference on Economic Management in Mineral Activities, EMMA 4, Vietnam, , 2018

5. Nga Nguyen, Gam Nguyen, Appropriate technologies for titanium extraction and processing for sustainable development of titanium-zirconium placers in the red sand floor area of Binh Thuan, Vietnam, International Conference on Overcoming challenges in the mining industry through sustainable mining practices, South Africa, , 2018

6. J. Kretschmann, D. Laurence, N. Nguyen, Support from Society of Mining Professors for enhancement of knowledge transfer in Southeast Asia, Society of Mining Professors Annual Conference, , 2017

7. Jürgen Kretschmann, Nga Nguyen, Pinyo Meechumna, Challenges of an effective international knowledge transfer from the perspective of Southeast Asian mining schools, International Conference on Earth Sciences and Sustainable Geo-Resources Development, 1-5, 2016

8. Nguyen Thi Hoai Nga Jürgen Kretschmann, Successful transfer of culture of prevention in the coal mining from Germany to Vietnam, Economic management in mineral activities, Hanoi, Vietnam, 13-17, 2015

9. J. Kretschmann H. Stolpe K. Brömme N. Nguyen, Successful knowledge transfer in mining from Germany to Vietnam, Mineral Resources and Mine Development, Aachen, Germany, 189-204, 2015

10. N. Nguyen, The roadmap to the improvement of risk management for the sustainability of the Vietnamese coal mining industry, High performance mining, Aachen, Germany, 437-443, 2014

11. J. Kretschmann, N. Nguyen, Capacity building in emerging mining countries: Challenges in know - how transference, 24th Annual General Meeting of Society of Mining Professors, 26-31, 2013

12. J. Kretschmann N. Nguyen, Transfer for good: requisites of Southeast Asian coal mining industries in applying a risk management system from Germany, International Conference on Sustainable Development in the Minerals Industry, 263-268, 2013

13. J. Kretschmann N. Nguyen, Transference of German risk management system in Vietnamese coal mining industry: requisites of a successful implementation, Mineral Resources and Mine Development, Aachen, CHLB Đức, 119-134, 2013

14. Nguyen Thi Hoai Nga Jürgen Kretschmann, Successful implementation of the German risk management system in occupational safety and health to Southeast Asia - Cultural conditions and challenges, Advances in Mining and Tunneling, Hanoi, Vietnam, 202-206, 2012

15. Nguyen Thi Hoai Nga Jürgen Kretschmann, Investment in occupational safety and health brings competitive advantages, Advances in Mining and Tunneling, Hanoi, Vietnam, 190-195, 2012

16. Nguyen Thi Hoai Nga Jürgen Kretschmann, Communication in risk management in coal mining companies, Advances in Mining and Tunneling, Hanoi, 2012, 181-186, 0

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Cảnh Nam, Nguyễn Thị Hoài Nga, Quyết liệt đẩy mạnh phát triển đồng bộ công nghiệp bô xít - alumin - nhôm - Khâu đột phá quan trọng thúc đẩy Tây Nguyên cất cánh, Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, 200-206, 2017

2. Nguyễn Cảnh Nam Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Thị Hoài Nga, Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành than để hội nhập và phát triển, Hội nghị quốc gia - Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam, 7-13, 2016

3. Nguyễn Thị Hoài Nga, Sử dụng bản đồ rủi ro trong quản lý rủi ro tại nơi làm việc ở các mỏ than hầm lò Việt Nam, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Mỏ toàn quốc,, 53-58, 2011

4. Nguyễn Thị Hoài Nga, Áp dụng hệ thống quản lý rủi ro của các doanh nghiệp khai thác than của Đức vào các doanh nghiệp khai thác than hầm lò Việt Nam, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 23, Hà Nội, 2012, 23-29, 0

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Thị Hoài Nga, Sáng kiến minh bạch hóa trong hoạt động khai thác khoáng sản và sự chuẩn bị của Việt Nam, Hội nghị khoa học lần thứ 21, 77-83, 2014

2. Nguyễn Thị Hoài Nga, Vai trò của dự án môi trường đối với ngành công nghiệp khai thác than Việt Nam, Hội nghị khoa học lần thứ 17, Đại học Mỏ - Địa chất, 249-250, 2006

3. Nguyễn Thị Hoài Nga, Quản trị rủi ro trong đầu tư chứng khoán, Hội nghị khoa học lần thứ 15, Đại học Mỏ - Địa chất, 246-249, 2002