Hội cựu giáo chức

Văn phòng: Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84.24.38389633

Fax: +84.24.38389633

Email: hoicuugiaochuc@humg.edu.vn


Hội sinh viên

Văn phòng: Tầng 1 Nhà F, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3838.7571

Email: hoisinhvien@humg.edu.vn


Hội cựu chiến binh

Văn phòng: Tầng 5, nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38385093 / 024.38385840

Email: cuuchienbinh@humg.edu.vn


Đoàn Thanh niên Trường

Văn phòng: Tầng 1 Nhà F, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3838.7571

Email: doanthanhnien@humg.edu.vn


Công đoàn Trường

Văn phòng: Phòng 3.02, Tầng 3 Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38.38.5095

Fax: 024.38.398.633


Đảng bộ

Văn phòng: Tầng 3, nhà C12, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38389330

Email: danguy@humg.edu.vn