Đến nay nhà trường đã xây dựng được một cơ sở phục vụ giảng dạy, học tập, sinh hoạt, làm việc với gần tổng diện tích bằng 63.000 m2 bao gồm: 200 giảng đường, phòng học, phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ (20.008 m2); 37 phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thực tập (19.230 m2); 11 phòng trong tổ hợp Thư viện (1.500 m2); 300 phòng ở ký túc xá sinh viên (15.972 m2); 120 Phòng quản lý hành chính, phòng làm việc (8.846 m2); Nhà văn hoá (1092 m2. Nhà trường đã từng bước đầu tư chiều sâu về trang thiết bị thí nghiệm với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra nhà trường đã xây dựng cơ sở thực tập ngoài trường ở Lạng Sơn, cơ sở thí nghiệm phục vụ đào tạo ở Vũng Tàu, Quảng Ninh.

Nhà trường cũng hết sức coi trọng việc cải thiện từng bước nhu cầu nhà ở và cơ sở hạ tầng cho cán bộ công chức và sinh viên. Hiện nay nhà trường đã xây dựng khu ký túc xá sinh viên khang trang, sạch đẹp với 2 nhà ở 5 tầng và 1 nhà ăn 2 tầng với tổng diện tích 5.500 m2. Năm 2000 đã hoàn thành 2 công trình là nhà thí nghiệm: Khu lớp học 5 tầng và giảng đường 300 chỗ. Năm 2001 Nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt dự án cải tạo và xây dựng nhà C thành nhà 12 tầng, nhà ký túc xá sinh viên 5 tầng và triển khai dự án Khu giảng đường, phòng thí nghiệm, ký túc xá khu B với tổng kinh phí 77 tỷ đồng, Ký túc xá sinh viên Lào 25 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2012, đến nay các dự án trên đã đưa vào sử dụng nhằm tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ sinh viên và dự án Khu đô thị Đại học xã Đông Ngạc với diện tích 23 héc ta được phê duyệt, quy hoạch tỷ lệ 1/500 và đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng trường mới hiện đại trong tương lai theo Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2008 - 2020 và Tầm nhìn đến 2030.

Danh mục

Đơn vị tính

Tổng số m2

 Một số hình ảnh hoạt động của phòng thí nghiệm

Tổng số diện tích sử dụng

m2

41.598

 

ptn-03

PTN Dầu khí khối thượng nguồn

PTN_loc_hoa_dau

PTN Lọc hóa dầu

ptn dia chat cong trinh

PTN Địa chất công trình

PTN_khoang_thach

PTN Khoáng thạch

baotangdiachat

Bảo tàng Địa chất

IMG_1565

IMG_1556

Khu giảng đường-PTN-KTX khu B

IMG_1505

Ký túc xá sinh viên nước ngoài

resize of ktx khu a

Ký túc xá khu A

tv2

TV

Thư viện 

Trong đó

   

1. Phòng học

   

Diện tích

m2

20.008

Số phòng

 phòng

1482

Trong số phòng học có:

   

1.1 Phòng máy tính 11 phòng

m2 

790

1.2 Phòng ngữ âm 03 phòng

m2 

180

2. Phòng thí nghiệm

   

Diện tích

m2

12.375

Số phòng

phòng

37

3. Thư viện

   

Diện tích

m2

1.500

Số phòng

9 phòng

 

4. Xưởng thực tập

   

Diện tích

m2

6.012

Số phòng

phòng

05

5. Nhà ở sinh viên(KTX)

   

Diện tích

m2

15.972

Số phòng

phòng

300

6. Nhà làm việc của CBCNV

 

 

- Diện Tích

m2

10.260

- Số phòng

phòng

115

7. Diện tích khác

   

- Hội trường: Diện tích

m2

1.733

                   Số phòng

phòng

06

- Câu lạc bộ: Diện tích

m2

600

                   Số phòng

01 phòng

 

- Sân bãi TDTT

 

4000

- Bãi thực tập ngoài trời tại các tỉnh:

   

             Lạng sơn, Hòa Bình, 

   

             Phú Thọ,Quảng Ninh,

   

             Kinh Môn-Hải Dương

·  

8. Các phòng thí nghiệm tăng cường năng lực nghiên cứu

- PTN Khoan nổ mìn

   

- PTN Bản đồ số địa hình

m2

50

- PTN Địa môi trường địa sinh thái

m2

50

- PTN Dầu khí khối thượng nguồn

m2

50

- PTN Nghiên cứu và chế biến khoáng sản

m2  

- PTN Địa kỹ thuật công trình

m2

85