Văn phòng: Phòng C12.07 nhà C12 tầng khu A Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.37520358

Email: ketoandn@humg.edu.vn

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp được thành lập ngày 23 tháng 6 năm 2003 theo Quyết định số 362/2003/QĐ-MĐC-TCCB  của trường Đại học Mỏ - Địa chất, đáp ứng nhu cầu quản lý chuyên môn và đào tạo chuyên ngành kế toán doanh nghiệp và giảng dạy các môn học kế toán, tài chính cho các chuyên ngành kinh tế quản trị doanh nghiệp Mỏ, Kinh tế quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu Khí.

Tại thời điểm thành lập, số cán bộ giảng viên là 7 người, trong đó có 2 thạc sĩ, 5 cử nhân.

Trải qua gần 15 năm, với khoảng thời gian không lớn, nhưng Bộ môn Kế toán đã có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, chức năng nhiệm vụ cũng được mở rộng đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng đa dạng:

  • Giảng dạy các trình độ Đại học, Cao đẳng, Liên thông từ trung cấp và từ cao đẳng, cao đẳng nghề lên đại học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính công.
  • Giảng dạy các môn học trình độ đại học, cao đẳng và liên thông các chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mỏ, Quản trị kinh doanh Địa chất - Dầu khí,  Quản trị kinh doanh.
  • Tham gia giảng dạy, đào tạo và hướng dẫn hoc viên trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Khoa Kinh tế - QTKD. 

2. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong đơn vị

Để đáp ứng chức năng nhiệm vụ đó, hiện nay, bộ môn có 18 cán bộ giảng viên, trong đó:

  • Tiến sĩ: 8 với chuyên ngành Quản lý kinh tế, Kinh tế công nghiệp, Tài chính - Ngân hàng và Kế toán.
  • Thạc sĩ: 10 (trong đó có 5 giảng viên đang theo học chương trình Tiến sĩ tại Khoa Kinh tế & QTKD của trường và các trường khác thuộc khối kinh tế trong và ngoài nước)

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng công tác đào tạo và bổ sung thêm kiến thức mới, chuyên sâu về thực tế cho đào tạo chuyên ngành kế toán doanh nghiệp và kế toán tài chính công, Bộ môn còn mời thêm một số giảng viên thỉnh giảng có kinh nghiệm, có trình độ chuyên sâu về kế toán, kiểm toán, tài chính ở các cơ quan và các trường đại học khối Kinh tế bên ngoài về tham gia giảng dạy và trao đổi học thuật.

3. Hoạt động chính và kết quả đã đạt được

Từ khi thành lập đến nay Bộ môn đã đào tạo hơn 3000 sinh viên hệ đại học và gần 500 sinh viên hệ Cao đẳng. Các cử nhân tốt nghiệp ra trường phần đông đều tìm được việc làm phù hợp, đáp ứng được yêu cầu công việc trong thực tế tại các cơ quan kiểm toán, cơ quan hải quan, thuế, các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp đã có đánh giá tốt về sản phẩm đào tạo của Bộ môn.

Mặc dù có khối lượng giảng dạy hàng năm rất lớn, tuy nhiên toàn thể các giảng viên trong Bộ môn đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, trong những năm qua, giảng viên trong Bộ môn làm chủ trì và bảo vệ thành công 2 đề tài cấp Bộ, chủ trì và tham gia 03 đề tài phục vụ sản xuất. Hàng năm Bộ môn đều có giảng viên thực hiện và nghiệm thu thành công đề tài NCKH cấp cơ sở, hàng chục bài báo, tham luận được đăng trên các Tạp chí khoa học uy tín trong, ngoài ngành và các Hội thảo trong nước và Quốc tế. Mỗi năm, các giảng viên còn tích cực tham gia hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu khoa học với số lượng từ 7-9 đề tài, chiếm 50% số lượng của toàn Khoa. Bên cạnh đó, Bộ môn liên tục tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật chuyên môn,  chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học các cấp.

4. Mục tiêu và định hướng phát triển

- Duy trì quy mô đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo các chuyên ngành của ngành Kế toán;

- Trong năm 2017-2018, mở thêm ngành Tài chính - Ngân hàng để đáp ứng nhu cầu xã hội

- Mở rộng các hệ đào tạo, chú trọng đào tạo ngắn hạn để cấp các chứng chỉ về tài chính và kế toán.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tích cực chủ trì và tham gia đề tài cấp Bộ, đề tài cấp cơ sở và đề tài phục vụ sản xuất.

- Hàng năm tham gia viết báo, tham luận cho các tạp chí chuyên ngành và Hội thảo trong nước cũng như quốc tế.

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao trình độ cho cán bộ giảng viên trong Bộ môn, phấn đấu tới 2018 (sau khi thành lập 15 năm), Bộ môn có ít nhất 9 tiến sĩ.

Trong hơn 10 năm qua, Bộ môn Kế toán Doanh nghiệp với nòng cốt là các cán bộ giảng viên trẻ, luôn là một tập thể đoàn kết, luôn cố gắng hoàn thiện mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đã và đang gây dựng được uy tín trong và ngoài trường.

5. Các hình thức khen thưởng của tập thể và cá nhân trong đơn vị

Bộ môn đã nhận được 1 Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo số 5069 ngày 16 tháng 11 năm 2013; liên tục nhiều năm liền là tập thể lao động tiên tiến. Mỗi năm qua, cán bộ giảng viên bộ môn đạt 100% danh hiệu thi đua lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua cơ sở trong đó 2 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015, 2 cá nhân là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.